Dr. Samir ParikhMD DM GAST

Gastroenterologist in Mumbai, Maharashtra

Share

Profile Information of Dr. Samir Parikh

Dr. Samir Parikh is ranked 4 out of 5. Based on 36 ratings.
Name :

Dr. Samir Parikh

Specialization :

Gastroenterologist

Address :

Bhandari Polyclinic, 13/8, Manubhari,Nr Shoppers Stop, S V Road, Andheri West
Mumbai, Maharashtra
400058

Gastroenterologist near Mumbai

Dr. Bharat L Mehta, MD DNB
Gastroenterologist, Mumbai, Maharashtra

Dr. Pritam Pathare, MS DNB
Gastroenterologist, Mumbai, Maharashtra

Dr. R A Kazi, MD DM DNBE
Gastroenterologist, Mumbai, Maharashtra

Dr. Victor Rodriquee, MS GASTRO
Gastroenterologist, Mumbai, Maharashtra

Dr. Arvind Dagli, MD DM GAST
Gastroenterologist, Mumbai, Maharashtra

Dr. Asheesh Mehta, MD
Gastroenterologist, Mumbai, Maharashtra

Dr. Samir R Shah, MD GAST
Gastroenterologist, Mumbai, Maharashtra

Other doctors near Mumbai

Dr. K S Rambhia, MFAM
Mumbai, Maharashtra

Dr. Sapna Shah, MBBS
Mumbai, Maharashtra

Wadia Hospital (Children)
Mumbai, Maharashtra

Dr. B A Mehta, BAMS
Mumbai, Maharashtra

SAIBABA MATERNITY & NURSING HOME
Mumbai, Maharashtra

Dr. Thomas Koshy, MD
Mumbai, Maharashtra

Dr. N K Kumar, MBBS
Mumbai, Maharashtra